O klubu

Poslanstvo Kresničke je mladim omogočati priložnosti za rast v odgovornega pripadnika različnih skupnosti po načelih krščanske etike in don Boskovi preventivni vzgojni metodi.

Zametki Kresničke segajo v adventni čas leta 1995, ko sta dve »korajžni« sotrudnici potrkali na župnijska vrata in predstavili gospodu župniku idejo o delovanju dejavnosti za otroke in mladino v sodraški župniji. V tistem času še ni bilo župnijskega doma, zato so prve delavnice potekale v zgornjih prostorih starega župnišča, kjer se je zbralo tudi do 50 otrok.

Klub se je bil uradno registriran leta 1997 preko nacionalne mladinske organizacije Društvo mladinski ceh iz Ljubljane. Kresnička je med leti 1997 in 2015 delovala kot krajevna enota te organizacije na območju občine Sodražica, pretežno v prostorih župnijskega doma v župniji Sodražica. Leta 2015, na praznik sv. Janeza Boska, 31. januarja, je bil klub uradno ustanovljen kot samostojno društvo z imenom Klub Kresnička s svojim statutom.

V preteklih letih je bilo opravljenih veliko prostovoljnih ur, raznovrstnega dela priprav in samega izvajanja različnih programov. Vsa pridobljena finančna sredstva se vsako leto namenijo izključno le za otroške in mladinske programe. Animatorji in njihovi pomočniki pripravljajo in se udeležujejo različnih projektov kot so: oratorij, Šedrški živ-žav, Miklavževanje, srečanja za mlade, udeležba na otroškem festivalu Čarno jezero, sodelovanje na združenih pevskih zborih na Rakovniku in v Želimljah, romanje mladih v Međugorje, duhovne vaje in izobraževanja za animatorje, vodenje birmanskih skupin, sodelovanje v trikraljevskih akcijah, izvedba misijonske tombole, materinski dnevi, obisk starejših in onemoglih, udeležba na mednarodnih mladinskih izmenjavah, sodelovanje na Psoglavskih dnevih, pomoč pri župnijskih prireditvah ...

Projekti Kresničke se sedaj oblikujejo v 4 skupinah: ORATORIJ, ŠEDRŠKI ŽIV-ŽAV, MLADINSKA SKUPINA in KLUB MAME MARJETE. Vsaka skupina ima svoje voditelje, ki so odgovorni za pripravo in izvedbo določenih projektov. Pri skupnem delu se trudimo tudi za medgeneracijsko sožitje, spoštovanje in strpnost, kar nas vse oblikuje v pokončne osebnosti.

Oratorij je široko prostočasno dogajanje, ki od l. 1997 poteka tudi v župniji Sodražica. Projekt en teden združuje med seboj otroke, mlade in odrasle, udeležence, animatorje in njihove voditelje. Oratorij povezuje glavni junak, ki se v obliki zgodbe predstavi udeležencem. Program oratorija na privlačen način navdušuje za vrednote, za veselo krščansko življenje, za ustvarjalnost in pošteno participacijo v družbi. Nepogrešljive sestavine oratorija so molitev, petje, dramska zgodba, kateheza, ustvarjalne delavnice in igre. Sodraški oratorij ponavadi poteka prvi teden v mesecu juliju. Skupina okoli 30 animatorjev se pod vodstvom voditeljic pripravlja že pol leta pred dogodkom preko srečanj, izobraževanj in pripravljalnega vikenda.

Šedrški živ-žav je nastal iz nekdanjih Drobtinic oratorija. To je projekt, ki je namenjen starejšim predšolskim otrokom in mlajšim osnovnošolcem. Na srečanjih udeleženci pod vodstvom animatorjev prepevajo otroške pesmi, oblikujejo molitve, pokažejo svojo ustvarjalnost v delavnicah, se udeležijo različnih iger ipd. Srečanja so pogosto tematsko osnovana glede na cerkveno leto. Udeleženci Živ-žava sodelujejo tudi pri Miklavževanju, trikraljevskih akcijah in podobnih projektih ter se udeležujejo otroškega festivala Čarno jezero ter drugih izletov.

Srečanja za mlade so namenjena srednješolcem, študentom in ostalim mladim. Na mesečnih srečanjih se udeleženci zberejo ob različnih dejavnostih, ki so pogosto aktualizirana in podkrepljena z debatami. Srečanja so obogatena s krajšimi družabnimi igrami, prepevanji mladinskih pesmi, ogledi filmov, kuharskimi podvigi ipd.

Klub mame Marjete je skupina sotrudnic in ostalih žena, ki se srečujejo ob različnih priložnostih v duhu delovanja don Boskove matere Marjete. Srečanja so družabne narave. Članice redno pomagajo pri projektih za mladino, posebej zavzeto pri projektu oratorij.