Categories
Uncategorized

Informacije o Oratoriju Sodražica 2020

Dragi starši in otroci!

Pred vami je povzetek vseh ključnih informacij o letošnjem Oratoriju Sodražica. Animatorji vas naprošamo, da jih podrobno preberete, saj je ob letošnji situaciji toliko bolj pomembno, da smo vsi seznanjeni glede izvajanja omenjene prireditve.

Animatorji želimo, da bi letošnji Oratorij vnesel vsaj malo “normalnosti” v življenje naše občine in naših otrok, saj se zavedamo, da so socialni stiki v tem napornem obdobju posebnega pomena za razvoj otroka.


Osnovni logistični podatki

Oratorij bo razdeljen na dva fizično ločena dogodka: Oratorij Sodražica 1 za mlajše in Oratorij Sodražica 2 za starejše.

Čas trajanja Oratorijev Sodražica 1 in 2: vsak dan med 10. in 16. uro med 17. in 22. avgustom 2020.

Kraj izvajanja:

  • Oratorij Sodražica 1: Župnijski dom Sodražica in okolica.
  • Oratorij Sodražica 2: Športna dvorana Sodražica in okolica.

Starost udeležencev: otroci, rojeni leta 2015, in starejši.

Jutranje varstvo: organizirano na obeh lokacijah od 7. ure zjutraj.

Oratorijskih majic letos ni zaradi stroškovnih in higienskih razlogov.


Ukrepi za omejevanje širjenja COVID-19

Redno razkuževanje (na eno uro) vseh delovnih in pogosto uporabljenih površin – mize, klopi, kljuke, stranišča.

Ločitev na Oratorij 1 in 2, kjer se oba izvajata na svoji fizični lokaciji.

Vodenje seznama vseh udeležencev, animatorjev in tehničnega osebja z vsemi potrebnimi kontakti.

Prepoved druženja animatorjev med skupinama Oratorij 1 in Oratorij 2 po oratorijskem dnevu.


Odgovornost staršev/skrbnikov

Starši ste ob prijavi otroka na Oratorij Sodražica podpisali izjavo, v kateri jamčite, da:

  • otrok v zadnjih 14 dneh ni imel simptomov COVID-19,
  • otrok v zadnjih 14 dneh ni bil v stiku z osebo, pri kateri je bila potrjena okužba s COVID-19,
  • bo otrok, pri katerem se pojavijo simptomi COVID-19 ali biva v skupnem gospodinjstvu z osebo, pri kateri so se pojavili omenjeni simptomi, ostal doma,
  • se s prijavo otroka na Oratorij Sodražica 2020 zavedate, da je tveganje za prenos okužbe večje,
  • razumete priporočilo, naj se otroci tekom Oratorija Sodražica 2020 in v tednu po njem izogibajo stikov s starimi starši in vsemi, ki spadajo v rizično skupino za hujši potek bolezni.

Celotna izjava se nahaja na spodnji povezavi.